Tekniken ska fungera som så att när du inte har kameran i närheten så är sökaren genomskinlig. Så fort du tar upp kameran mot ditt ansikte så kommer det istället att bli en elektronisk sökare. Fördelen skulle bli att kamerorna kan bli ännu mindre om man slipper bygga in en sökare eller LCD-skärm.

Nackdelen skulle väl kunna vara att du ser ut som en statist i en science fiction-film.

4/3 Rumors